Investuotojams

Kas yra Finsmart sutelktinio finansavimo platforma?

FINSMART tai moderni platforma, kur susitinka verslininkai, kuriems trūksta lėšų verslo vystymui ir investuotojai – paprasti žmonės ar kitos įmonės, kurie turi laisvų lėšų. Platformą administruoja UAB „Finsmartas“, kuri yra įrašyta į Lietuvos banko viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir veiklą vykdo griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos Sutelktinio finansavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

Kas gali investuoti į paskolas per Finsmart platformą?

Investuoti gali:

 • Fiziniai asmenys, kurie yra nejaunesni nei 18 metų;
 • Juridiniai asmenys (šiuo metu per platformą investuojantys juridiniai asmenys dėl registracijos turi susisiekti su Finsmart tinklapyje nurodytais kontaktais).

Asmuo, norinti investuoti į paskolas per Finsmart platformą, turi turėti sąskaitą UAB „Paysera LT“.

Kaip užsiregistruoti Finsmart platformoje?

Pradinė registracija atliekama platformoje esančiame registracijos laukelyje įvedus elektroninio pašto adresą, susikūrus slaptažodį bei sutikus su naudojimosi taisyklėmis. Pradinę registraciją atlikęs asmuo gali matyti informaciją platformoje, tačiau negali nei investuoti, nei skolintis.

Norint naudotis visomis platformos paslaugomis reikia atlikti pilną registraciją, tam reikia:

 • Identifikacijos per UAB „Paysera LT“ (tam reikia turėti arba naujai susikurti sąskaitą UAB „Paysera LT“);
 • Pasirašyti Naudojimosi platforma ir kitas taisykles bei Platformos operatoriaus paslaugų teikimo ir kitas sutartis,
 • Užpildyti kliento pažinimo anketą,
 • Atlikti sandorio rūšies priimtinumo testą.

Klientų patogumui visa registracija atliekama elektroniniu būdu.

Kas yra UAB „Paysera LT“?

Elektroninių pinigų įstaiga, turinti Lietuvoje išduotą pilną veiklos licenciją ir teikianti elektroninių atsiskaitymų, vietinių ir tarptautinių pervedimų, valiutos konvertavimo ir kitas paslaugas.

Kodėl privalau susieti savo Paysera sąskaitą su platforma?

Naudodamiesi Paysera mes identifikuojame savo klientus, taip pat matome Jūsų sąskaitos likutį, kad galėtume užtikrinti Jūsų galimybę atlikti investicijas.

Kokia yra minimali ir maksimali investicijų suma?

Į vieną projektą galima investuoti ne mažiau kaip 50 eurų. Maksimalių sumų nėra nustatyta, t.y. Jūs galite investuoti bet kokią pageidaujamą sumą, kuri yra virš 50 eurų.

Kokie platformos mokesčiai taikomi investuotojams?

Platformos operatorius už investavimą per platformą investuotojams netaiko jokių mokesčių. Visa informacija, susijusi su kitais mokesčiai, yra pateikiama tinklapio apačioje esančioje skiltyje „Naudingos nuorodos“ – „Mokesčiai“

Ar turiu mokėti kokius nors mokesčius į valstybės biudžetą?

Investuotojai, kurie investuoja, kaip fiziniai asmenys nevykdantys individualios veiklos, nuo faktiškai uždirbtų pajamų (palūkanų) turi mokėti 15 procentų gyventojų pajamų mokestį. Mokestis mokamas iki kitų metų gegužės 1 dienos pagal investuotojo pateiktą deklaraciją. Visas reikiamas deklaracijai sumas galėsite matyti preliminarioje deklaracijoje, kurią rasite VMI tinklapyje, nes mes pateiksime deklaruotinas sumas VMI.

Kaip vyksta investavimas?

Investuotojas turi būti prisiregistravęs Finsmart platformoje. Investuotojas, nusprendęs investuoti į konkretų projektą, privalo turėti savo Paysera sąskaitą su pakankamu investicijai reikiamu pinigų kiekiu, ir iš jos naudodamasis platforma pervesti investuojamas sumas į projekto savininko atidarytą Paysera sąskaitą. Investuotojų patvirtintos sumos yra rezervuojamos jų turimoje sąskaitoje iki projekto termino pabaigos bei kitų projektams keliamų sąlygų atsiradimo, todėl rezervuotomis lėšomis negali naudotis nei projekto savininkas, nei finansuotojai, nei platformos operatorius.

Kaip galiu matyti ar mano investuota suma jau pervesta Projekto savininkui?

Jei investuota suma dar yra rezervuota (tai galite matyti prisijungę prie savo sąskaitos Paysera “Sąskaitų apžvalgoje”) ji nėra pervesta Projekto savininkui. Kai suma yra pervedama, Jūsų sąskaitos likutis sumažėja, rezervuotos sumos nebesimato, pavedimą galite matyti sąskaitos išraše.

Kokio dydžio paskola gali būti suteikiama?

Paskolos dydis gali būti nuo 3 000 iki 5 000 000 eurų.

Kokia lėšų rinkimo tvarka ir terminas?

Skelbiant projektą yra numatoma lėšų suma, kurią siekiama pritraukti ir numatytas terminas iki kada turi būti surinktos reikiamos lėšos. Terminas nustatomas įvertinus projekto savininko poreikį ir platformos operatoriaus galimybes. Projektų finansavimo pritraukimui gali būti skelbiami 2 rūšių Projektai:

Pirmu atveju yra numatyta minimali ir maksimali finansavimo lėšų suma. Tuo atveju, kai skelbiant Projektą nurodoma minimali ir maksimali siekiama pritraukti lėšų suma, tai per nustatytą lėšų rinkimo terminą surinkus sumą, kuri yra lygi arba didesnė nei minimali numatyta suma, tačiau nesiekia maksimalios, laikoma, kad Projektas įvykdytas sėkmingai ir Paskolos suma bus lygi bendrai pritrauktų lėšų sumai. Jei Projekto įgyvendinimui surenkama maksimali lėšų suma, tai finansavimo procesas stabdomas ir Projektas laikomas įvykdytu sėkmingai.

Antru atveju yra nurodyta viena suma, kurią reikia pritraukti, kad būtų pradėtos vykdyti projekto savininko ir finansuotojo pasirašytos finansavimo sutartys.

Kas atsitinka, jei nesurenkama minimali suma?

Jei nesurenkama minimali projektui reikalinga suma, tai yra panaikinamos investuotojų piniginių lėšų rezervacijos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo paskelbto projekto termino pabaigos.

Ar lėšoms, investuotoms per Finsmart platformą, taikoma apsauga numatyta Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme?

Ne, per platformą investuotos lėšos nėra apdraustos indėlių draudimu, todėl išlieka tikimybė, kad paskolos gavėjui negrąžinus pinigų, investicijos arba dalis jų gali būti prarastos.

Kaip atgaunami investuoti ir uždirbti pinigai?

Uždirbti pinigai (palūkanų pajamos) nukreipiamos į investuotojo sąskaitą kas mėnesį, jeigu paskolos sutartyje nenumatyta kitaip.

Investuoti pinigai grąžinami į sąskaitą priklausomai nuo paskolos, į kurią buvo pasirinkta investuoti, grąžinimo grafiko (gali būti grąžinama visa investuota suma paskolos pabaigoje arba dalimis).

Ar gali būti pratęstas paskolos grąžinimo terminas?

Paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jei tai numatyta naudojimosi platforma dokumentuose bei sudarytų sutarčių sąlygose. Tokiu atveju paskolos gavėjas pratęsimo laikotarpiu toliau moka nustatytas palūkanas.

Kas bus, jei paskolos gavėjas anksčiau laiko norės grąžinti paskolą?

Platformos operatorius turi teisę leisti paskolos gavėjui grąžinti paskolos sumą anksčiau numatyto termino, tokiu atveju Jūs atgausite visą paskolintą sumą ir tik tas palūkanas, kurios bus priskaičiuotos iki grąžinimo dienos, t.y. Jūsų prognozuotas bendras uždarbis (palūkanų pajamos) dėl trumpesnio paskolos termino bus proporcingai mažesnis.

Ar galiu atsiimti investuotas lėšas anksčiau nei numatytas paskolos grąžinimas?

Ne, lėšų anksčiau, nei buvo numatyta investuojant į konkrečią paskolą, atsiimti negalima, Finsmart platformoje nėra vykdoma antrinė apyvarta (suteiktų paskolų pardavimas kitiems investuotojams).

Kaip pasirinkti investiciją?

Renkantis į ką investuoti, būtina atkreipti dėmesį į paskolos gavėjo rizikingumo klasę.

Rizikos klasės yra 5 rūšių:

 • A – aukštas patikimumas
 • B – aukštesnis nei vidutinis patikimumas
 • C – vidutinis patikimumas
 • D – žemesnis nei vidutinis patikimumas
 • E – žemas patikimumas

Rizikos klasės nustatomos pagal Finsmart su Lietuvos banku suderintas kreditingumo vertinimo taisykles, tačiau bet kuriuo atveju tai yra subjektyvus Finsmart vertinimas ir jis negali būti laikomas investicijos rekomendacija ar garantija dėl pateikiamų duomenų teisingumo.

Projektus vertina darbuotojai, kurie turi darbo patirties bankuose atliekant verslo klientų kreditingumo vertinimą.

Prieš investuojant labai svarbu įdėmiai susipažinti su projekto aprašymu ar informaciniu dokumentu, tačiau projekto aprašymo patalpinimas platformoje ar informacinio dokumento patvirtinimas nelaikomas jame pateiktos informacijos teisingumo patvirtinimu ir (ar) rekomendacija finansuotojams.

Kas bus, jei paskolos gavėjas nemokės įmokų?

Jums niekada nereikės rūpintis skolų išieškojimu. Platformos operatorius įgyvendins savo nustatytas skolų išieškojimo priemones taikant geriausias kredito įstaigų ir skolų išieškojimo bendrovių praktikas. Skolų išieškojimui galės būti pasitelkiami ir profesionalūs tretieji asmenys.

Kaip paskirstomos įmokos investuotojams, jei grąžinama nepilna suma?

Lėšos paskirstomos proporcingai pagal kiekvieno iš finansuotojų investuotas sumas.

Kada pradedu uždirbti?

Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo tada, kai paskolos gavėjas faktiškai gauna pinigus ir gali jais laisvai disponuoti. Atkreipiame dėmesį, kad už laikotarpį tarp Jūsų apsisprendimo investuoti ir piniginių lėšų rezervavimo iki jų pervedimo paskolos gavėjui, Jūs negaunate palūkanų.

Kiek galiu uždirbti?

Prie kiekvieno projekto yra nurodoma metinė palūkanų norma ir pateikiama skaičiuoklė į kurią įvedus Jūsų norimą investuoti sumą parodoma galutinė gautina suma. Atkreipiame dėmesį, kad tai yra tik prognozuojamas uždarbio dydis tuo atveju, jei paskolos gavėjas tinkamai vykdys sutartį. Jei projektas bus nesėkmingas ir paskolos gavėjas negalės išmokėti sumos, tai Jūs galite ne tik, kad neuždirbti pelno, tačiau ir prarasti visą savo investuotą sumą. Taip pat nuo uždirbtų pajamų gali reikėti sumokėti mokesčius biudžetui (žr. DUK „Ar turiu mokėti kokius nors mokesčius į valstybės biudžetą?“).

Kokia skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka?

Su skundų nagrinėjimo taisyklėmis galite susipažinti paspaudę čia. 

Kokia investavimo rizika?

Su investavimo rizikomis galite susipažinti paspaudę čia

Kas atsitiktų, jei Finsmart platformos operatorius nutrauktų veiklą?

Kadangi platformos operatorius yra tik tarpininkas užtikrinantis technines galimybes sudaryti finansavimo sutartis ir paskirstyti lėšas, tai visos tarp finansuotojų (paskolos davėjų) ir projektų savininkų (paskolos gavėjų) sudarytos sutartys liktų galioti ir būtų toliau vykdomos. Platformos operatorius taip pat su Lietuvos banku yra suderinęs ir patvirtinęs Veiklos tęstinumo planą, kuriame numatytos priemonės ir procedūros, skirtos užtikrinti, kad platformos operatoriaus funkcijos būtų atliekamos nenutrūkstamai, įskaitant ir nenumatytų aplinkybių atvejus.

Kaip užtikrinamas pinigų saugumas?

Kai kuriuose projektuose bus numatytos užtikrinimo priemonės (hipoteka, akcininkų ir kitų asmenų laidavimas, įkeitimas ir kt.). Apie užtikrinimo priemones skelbiama projekto aprašyme (informaciniame dokumente).  

Platformos operatorius finansuotojų lėšomis nedisponuoja, nes lėšos, skirtos projekto įgyvendinimui, yra nukreipiamos iš finansuotojų Paysera turimų sąskaitų tiesiai į projekto savininko Paysera turimą sąskaitą ir atvirkščiai, kai projekto savininkas grąžina lėšas, jos yra pervedamos iš projekto savininko sąskaitos tiesiai į finansuotojų sąskaitas. Jokios finansinės lėšos nebus pervedinėjamos per platformos operatoriaus sąskaitas. Visos lėšos iki jų pervedimo į projekto savininko sąskaitą bus laikomos finansuotojų nuosavybe, taip pat visos lėšos iki jų pervedimo finansuotojams bus laikomos projekto savininko nuosavybe.

Paskolos gavėjams

Kas yra Finsmart sutelktinio finansavimo platforma?

FINSMART tai moderni platforma, kur susitinka verslininkai, kuriems trūksta lėšų verslo vystymui ir investuotojai – paprasti žmonės ar kitos įmonės, kurie turi laisvų lėšų. Platformą administruoja UAB „Finsmartas“, kuri yra įrašyta į Lietuvos banko viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą ir veiklą vykdo griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos Sutelktinio finansavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

Kas gali kreiptis dėl paskolos Finsmart platformoje?

Šiuo metu Finsmart platformoje skolintis gali nauji arba jau vykdantys veiklą juridiniai asmenys.

Kokie projektai finansuojami?

Finansuojami bet kokie projektai susiję su verslo, profesinėmis, mokslo, tiriamosiomis ir kitomis reikmėmis, išskyrus vartojimą. Jei turite visiškai naują verslo idėją ar trūksta lėšų jau veikiančiam verslui, drąsiai kreipkitės. Verslo finansavimo veiklos sritys nėra ribojamos.

Ar gali būti finansuojamos naujos įmonės?

Gali būti finansuojami tiek jau ilgą patirtį turintys verslai, tiek visiškai nauji.

Kaip kreiptis dėl paskolos?

Paspaudę „Gauti finansavimą“ užpildykite paraišką, mes su Jumis susisieksime dėl išsamesnės informacijos ir pateiksime finansavimo pasiūlymą.

Kokius dokumentus ir informaciją reikia pateikti?

Reikia nurodyti pageidaujamo finansavimo dydį, projekto aprašymą, rekvizitus ir kitus duomenis apie kuriuos išsamiai informuos mūsų darbuotojas, kuris vertins projektą.

Kokia valiuta teikiamos paskolos?

Kreditai teikiami eurais.

Kokiam laikotarpiui teikiamos paskolos?

Paskolos teikiamos laikotarpiui nuo 6 mėnesių iki 3 metų. Norint individualiai susitarti dėl trumpesnių ar ilgesnių terminų, susisiekite su mumis tinklapyje nurodytais kontaktais, mes pasistengsime rasti geriausiai Jums tinkantį variantą.

Kokio dydžio paskola gali būti suteikiama?

Paskolos dydis gali būti nuo 3 000 iki 5 000 000 eurų. Norint individualiai susitarti dėl mažesnių ar didesnių paskolos sumų, susisiekite su mumis tinklapyje nurodytais kontaktais, mes pasistengsime rasti geriausiai Jums tinkantį variantą.

Kokia lėšų rinkimo tvarka ir terminas?

Skelbiant projektą yra numatoma lėšų suma, kurią siekiama pritraukti ir numatytas terminas iki kada turi būti surinktos reikiamos lėšos. Terminas nustatomas bendru sutartimu įvertinus projekto savininko poreikį ir platformos operatoriaus galimybes. Projektų finansavimo pritraukimui gali būti skelbiami 2 rūšių Projektai:

Pirmu atveju yra numatyta minimali ir maksimali finansavimo lėšų suma. Tuo atveju, kai skelbiant Projektą nurodoma minimali ir maksimali siekiama pritraukti lėšų suma, tai per nustatytą lėšų rinkimo terminą surinkus sumą, kuri yra lygi arba didesnė nei minimali numatyta suma, tačiau nesiekia maksimalios, laikoma, kad Projektas įvykdytas sėkmingai ir Paskolos suma bus lygi bendrai pritrauktų lėšų sumai. Jei Projekto įgyvendinimui surenkama maksimali lėšų suma, tai finansavimo procesas stabdomas ir Projektas laikomas įvykdytu sėkmingai.

Antru atveju yra nurodyta viena suma, kurią reikia pritraukti, kad būtų pradėtos vykdyti projekto savininko ir finansuotojo pasirašytos finansavimo sutartys.

Kas atsitinka, jei nesurenkama minimali suma?

Jei per numatytą terminą nesurenkama minimali projektui reikalinga suma, tai paskola nėra suteikiama.

Ar galiu nutraukti finansavimo procesą?

Projekto savininkas negali nutraukti Sutarties, kol neįvykdo visų iš jos kylančių pareigų, nuo to momento, kai platformos operatorius patvirtina paraišką ir paskelbia projektą platformoje. Draudimas nutraukti sutartį galioja net ir tuo atveju, jei lėšų rinkimo terminas dar nėra suėjęs.

Kokie mokesčiai taikomi imant paskolą?

Kiekviena paskola yra vertinama individualiai ir mokesčių dydis bei palūkanos nustatomi atsižvelgiant į rizikingumo lygį, paskolos sumą, grąžinimo laikotarpį, užtikrinimo priemones ir kitas aplinkybes. Su Platformos taikomais mokesčiais galite susipažinti tinklapio apačioje esančioje skiltyje „Naudingos nuorodos“ – „Mokesčiai“.

Ar reikalingas turto įkeitimas, laidavimas ar kitos užtikrinimo priemonės?

Įkeitimas nėra būtinas, tačiau tikėtina, kad kuo daugiau užtikrinimo priemonių pateiksite tuo geresnėmis sąlygomis (mažesnės palūkanos, greitesnis lėšų surinkimo terminas ir pan.) galėsite pasiskolinti Kiekviena užklausa vertinama individualiai, todėl kviečiame užpildyti paraišką finansavimui gauti, mes su Jumis susisieksime ir kartu rasime priimtiniausią sprendimą.

Kaip paskola yra išmokama?

Surinkus reikiamą sumą iš investuotojų ir įvykdžius kitas sutarčių sąlygas, paskola yra pervedama į paskolos gavėjo sąskaitą, esančią UAB „Paysera LT“.

Ar galiu gauti palūkanų kompensavimą iš INVEGOS (ES finansinė parama)?

Pasiskolinus per Finsmart platformą, galima kreiptis į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) dėl dalinio palūkanų kompensavimo (tai Europos Sąjungos finansinės paramos teikimas). Kompensuojama nuo 50 iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 36 mėn. Palūkanos kompensuojamos kas ketvirtį, ne mažiau kaip 70 procentų paskolos sumos turi būti skirta paskolos gavėjo investicijoms finansuoti. Palūkanų norma, nuo kurios skaičiuojama maksimali dalinės palūkanų kompensacijos suma, yra finansavimo sutartyje nustatyta metinių palūkanų norma, taikoma finansavimo sutarties pasirašymo dieną. Jei ši palūkanų norma yra didesnė kaip 7 procentai metinių palūkanų, dalinė palūkanų kompensacija apskaičiuojama imant 7 procentų metinių palūkanų normą

Plačiau apie palūkanų kompensavimą galima pasiskaityti INVEGOS puslapyje  http://invega.lt/lt/palukanu-kompensavimas/. Paraiška ir kiti dokumentai taip pat turi būti teikiami INVEGAI.

Jei kyla klausimų, galite kreiptis į INVEGĄ arba į Finsmart komandą- mielai pagelbėsime.

Kaip grąžinama paskola?

Paskola grąžinama pagal sutartyje numatytą grafiką, įmokos dieną reikiama suma nuskaitoma iš paskolos gavėjo sąskaitos esančios UAB „Paysera LT“. Paskolos gavėjas mokėjimą privalo atlikti į specialiai Projekto įgyvendinimui naudojamą sąskaitą esančią UAB „Paysera LT“ iš kurios Platformos operatorius paskirsto lėšas Paskolos davėjams.

Ar gali būti pratęstas paskolos grąžinimo terminas?

Paskolos grąžinimo terminas gali būti pratęstas, jei tai numatyta naudojimosi platforma dokumentuose bei sudarytų sutarčių sąlygose. Tokiu atveju paskolos gavėjas pratęsimo laikotarpiu toliau moka nustatytas palūkanas.

Ar galiu paskolą ar jos dalį grąžinti anksčiau?

Paskolos sumą Paskolos gavėjas gali grąžinti prieš terminą tik Paskolos davėjui sutikus. Sutikimą išduoda Platformos operatorius kaip atstovas įgaliotas susitarti dėl visų išankstinio grąžinimo sąlygų. Apie išankstinį paskolos sumos grąžinimą Paskolos gavėjas privalo informuoti Platformos operatorių ne vėliau, kaip likus 10 dienų iki numatomos grąžinimo dienos ir privalo sumokėti išankstinio grąžinimo administravimo mokestį ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki numatomos grąžinimo dienos. Apie konkrečiai Jums taikomo mokesčio sumą būsite informuoti gavus prašymą. Jei su taikomu mokesčiu nesutiksite, prašymą galėsite atšaukti.

Ką daryti jei vėluoju mokėti paskolos įmoką?

Jei matote, kad vėluosite arba jau vėluojate mokėti paskolos įmoką, prašome mus informuoti el. paštu info@finsmart.lt, mes su Jumis susisieksime ir kartu rasime geriausią sprendimą dėl vėluojančios sumos padengimo.

Kokia skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka?

Su skundų nagrinėjimo taisyklėmis galite susipažinti paspaudę čia. 

UAB „Finsmartas“